Nájdime to najvýhodnejšie

10 Dub

Nájdime to najvýhodnejšie

Je jedno, či ste majiteľom práve zakúpeného vozidla alebo uvažujete nad úsporou vašich financií zmenou nutných nákladov, naša kalkulačka vám môže pomôcť pri rozhodovaní. Zadaním niekoľkých dôležitých údajov iba jedenkrát, získate výsledky pre rôzne možnosti riešenia. A vy si už len vyberiete to najvýhodnejšie práve pre vás. Dokonca sa vám zobrazia ponuky viacerých poisťovní a ceny sú v tomto prípade lepšie ako pri osobnom kontakte. Priamo na stránkach máte možnosť realizovať vaše rozhodnutie a uzavrieť zmluvu online.

nehoda

Zákon ukladá povinnosť uzavrieť povinné poistenie auta nielen pre vlastníkov, ale aj nájomcov, v prípade podpisu nájomnej zmluvy. Všetky vozidlá s evidenčnou značkou a tiež u niektorých vybraných, ktoré túto značku nemajú, ale sú súčasťou cestnej premávky, sa bez tohto kroku už od prvého dňa používania nezaobídeme. Bolo by to jednoducho porušenie zákona, čo je samozrejme trestné.

Pri spôsobení škody prevádzkou vozidla
ochráni vodiča Æprenesie zodpovednosť za finančné vyrovnanie na poisťovňu.

Pozor !!!
Pri vlastnom zavinení vám pomôže havarijné poistenie, ktoré je dobré uzatvoriť spolu s povinným.
Ø Čo potom teda pokrýva zákonom daná poistka?
– zdravotnú starostlivosť, nemocenské a dôchodkové dávky, náklady pri usmrtení
– škoda pri zničení, krádeži a poškodení veci
– ušlý zisk a právne náklady
Ø Prečo sa ceny poisťovní líšia?

pojištění

Základné krytie škody je rovnaké, cenu navyšujú bonusy a nadštandardné služby. Napríklad to môže byť vyššie krytie v dôsledku pripoistenia. Ďalej cenu ovplyvňujú aj ďalšie kritériá akými sú vek vodiča, výkon vozidla alebo bydlisko. Rovnako závažným faktorom je doba, po akú je auto v prevádzke prípadne rok jeho výroby, no a samozrejme, či už v minulosti došlo k nejakej poistnej udalosti. Aj počet uzatvorených zmlúv hrá u väčšiny poisťovní svoju rolu. Tieto vstupné podmienky sú veľmi dôležité pre určenie konečnej čiastky.
Všetko si máte možnosť rozmyslieť v pohodlí domáceho prostredia.

By