Futbalový tréning a prispôsobenie sa novým praktikám

9 Bře

Futbalový tréning a prispôsobenie sa novým praktikám

Takisto ako aj niekoľko iných najčastejšie sledovaných športov, aj futbal behom pár desaťročí viditeľne zmenil svoj štýl, respektíve v hre je vidieť niekoľko zmien a hráči sa tak musia prispôsobovať novým zručnostiam. Ľudia sa však neustále učia a stále sme svedkami istého pokroku, v prípade futbalu vravíme o zvyšujúcom sa tempe, kreativite a schopnosti vedieť sa správne a včas rozhodnúť.

míč

Nesmú tak zaostávať nielen hráči, ale ani tréneri. Istý posun vpred nám dáva možnosť praktizovať nové skúsenosti do reality a dosiahnuť tak modernejší štýl hry, ktorej cieľom je predovšetkým efektivita a zvýšenie herného výkonu. Vizitkou tímu, jeho výkonu a tréningov tak nie sú iba nové dresy, moderné vybavenie a spoľahlivé futbalové lopty na tréning, ale ide aj o prispôsobenie sa týmto novým zručnostiam.

  • Herný výkon však nie je ovplyvnený iba náukou trendových techník, ale ide takisto o záležitosť kondície, psychickej a fyzickej pripravenosti.

V prípade inovácií samozrejme poznáme niekoľko skvelých alternatívnych tréningov, k najznámejším a najpopulárnejším sa radí napríklad cross training, čo je vlastne kombinácia viacerých zložiek tréningu do jedného. Konkrétne tak ide o jednotný herný tréning, ktorý zahŕňa  precvičovanie techniky, ale aj kondície a zároveň fitness. Do prípravy na zápas sa tak snažíme zakombinovať všetky spomenuté zložky, no pritom efektívne a s mierou. Spájame techniku, respektíve herné zručnosti s tými kondičnými a pohybovými.

trénink

Tento konkrétny súlad postupne zodkonaľuje hráča z oboch stránok. Hernej i fyzickej.Postupné osvojovanie si techniky je tak motorickou, ale aj kondičnou záležitosťou, ide tak o komplexný tréning a vo svojej podstate dokonalú prípravu v efektívnych smeroch ku kvalitnejším výsledkom podaným pri zápase. Efektívnosť tréningu by mala byť mapovaná na celý tím a jeho úspech, pričom by sa malo hľadieť na intenzitu, dĺžku trvania o počet opakovaní.

By