Dotácie na slnečné kolektory pre vašu domácnosť

6 Pro

Dotácie na slnečné kolektory pre vašu domácnosť

Slnečná energia ako zdroj pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov sa v súčasnosti veľmi osvedčil. Slnečné kolektory sa v domácnostiach či v iných hospodárskych budovách začínajú inštaloval čoraz častejšie a stretávame sa s nimi pomerne často. V čom však spočíva výnimočnosť slnečných kolektorov? Slnečné kolektory pri svojej činnosti využívajú zdroj, ktorý je nízkonákladový, ekologický a dostupný všade okolo nás v nevyčerpateľnom množstve. Vďaka tomu, že sa slnečné kolektory v praxi veľmi osvedčili vznikli dotácie na slnečné kolektory.

solární panely

Základné informácie o dotáciách na slnečné kolektory

Dotácie na slnečné kolektory sa stávajú prístupnejšími širšiemu okruhu ľudí. Stali sa tiež obľúbeným nástrojom spolufinancovania inštalácie slnečných kolektorov. Pred niekoľkými rokmi predstavoval slnečný kolektor akúsi raritu, ktorú sme videli len skutočne zriedkavo. V súčasnosti slnečné kolektory stretávame čoraz častejšie a ich používanie sa začína rozširovať. Ak aj vás dotácie na slnečné kolektory zaujímajú, v prvom rade by ste mali vedieť, že harmonogram kôl býva na nasledujúci rok vyhlásený koncom aktuálneho roka. Aj keď sa v rámci tohto projektu vyčleňuje každý rok čoraz väčší a väčší objem finančných prostriedkov, nie každej domácnosti sa skutočne podarí dotáciu získať. Dotácie na slnečné kolektory sa väčšinou rozdajú do niekoľkých minút. Ak sa aj vaša domácnosť zaujíma o tieto nízkonákladové zdroje a alternatívne zdroje financovania ich výstavby, o získanie dotácie by ste sa rozhodne mali pokúsiť. Stačí mať dostatok času, pripravené podklady a trochu šťastia. O dotácie na slnečné kolektory sa môže uchádzať každý, kto splní vypísané podmienky jednotlivých kôl.

Vo väčšine prípadov sú tieto podmienky rovnaké a jedná sa o dokumentáciu toho, že slnečné kolektory sú skutočne pre túto domácnosť vhodné. Ďalej by ste mali disponovať dôkaznými materiálmi, ktoré svedčia o tom, že ste už inštaláciu slnečných kolektorov diskutovali s oprávneným zhotoviteľom. Pojem oprávnený zhotoviteľ znamená všetky spoločnosti, ktoré v rámci tohto projektu získali povolenie na to, aby mohli slnečné kolektory inštalovať a môžu tak prijímať získané poukážky, ktoré sú následne preplatené zo strany štátu. Ak sa vám podarí dotácie na slnečné kolektory získať, nezabudnite ich uplatniť do 3 mesiacov od ich získania – platnosť poukážky je časovo obmedzená.

panel solární

Máte ohľadne dotácií na slnečné kolektory viac otázok?

Ak chcete dotácie na slnečné kolektory získať a byť na ich zisk dostatočnej pripravený, navštívte stránku www.viessmann.sk, na ktorej nájdete nielen informácie o jednotlivých zariadeniach, ktoré pracujú vďaka obnoviteľným zdrojom energií, ale aj informácie o samotných dotáciách.

Nezařazené

By