Ako efektívne riešiť problémy?

16 Lis

Ako efektívne riešiť problémy?

Ponúkame vám metódu, vďaka ktorej sa naučíte systematicky premýšľať. Pomocou tejto metódy rozviniete techniku kritického myslenia a riešenia problémov na úroveň geniality.

myšlenka

1)Zmeňte svoj jazyk z negatívneho na pozitívny
Namiesto toho, aby ste použili slovo problém, použite radšej slovo situácia alebo ho označte za výzvu alebo príležitosť. Čím pozitívnejšie sa vyjadrujete, tým optimistickejšie k ťažkostiam pristupujete. Zároveň budete kreatívnejší v identifikácii riešení a prelomových myšlienkach.

2)Jasne definujte situáciu alebo problém
Akej výzve práve čelíte? Čo vám spôsobuje stres a úzkosť? Obavy? Prečo ste nešťastní? Jasne to popíšte www.1ssk.sk/nebojte-sa-riesit-problemy/.

3)Pozrite sa na problém z viacerých uhlov
Opýtajte sa: „V čom je ešte problém?“ Neuspokojte sa len s povrchnou odpoveďou. Pozrite sa na hlavnú príčinu problému. Priblížte si problém z niekoľkých rôznych uhlov pohľadu. Preskúmajte rôzne riešenia, pretože ich pravdepodobne existuje hneď niekoľko.

4)Jasne definujte ideálne riešenie problému
Čo presne chcem riešením dosiahnuť? Aké musí riešenie obsahovať? Ako by vyzeralo vaše ideálne riešenie tohto problému? Jasne definujte parametre.

5)Vyberte najlepšie riešenie
Vyberte najlepšie riešenie. Zvážte viaceré možnosti riešenia vášmu problému a rozhodnite sa, čo je za týchto okolností najlepšie urobiť.

6)Pripravte sa na najhorší možný výsledok.
Pred implementáciou rozhodnutia sa opýtajte: „Aká je najhoršia možná vec, ktorá sa môže stať, ak toto riešenie nebude fungovať?“ Ak vaše riešenie nefunguje, buďte pripravení na to, aby ste to prijali a vyskúšajte niečo iné.

otázka

7)Zmerajte svoj pokrok
Stanovte si ciele, aby ste vedeli, či ste dosiahli pokrok, úspech a porovnajte úspešnosť niekoľkých riešení.

8)Prevezmite plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie
Prijmite plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

9)Stanovte si termín, dokedy by veci mali byť vyriešené
Rozhodnutie bez termínu nemá význam. Ak ide o dôležité rozhodnutie, ktoré si vyžaduje určitý, rozdeľte si úlohy na niekoľko krátkodobých cieľov.

By